fbpx

CHỖ NGỒI LINH ĐỘNG
SỰ RIÊNG TƯ ĐƯỢC ĐỀ CAO

Hub là một không gian làm việc cá nhân được lưu tâm thiết kế về sự riêng tư cho người làm việc. Có gối tựa lưng, không gian rộng rãi để nghỉ trưa, bàn xoay chiều, ghế phụ đa năng để tiếp khách và lưu trữ tài liệu.

chỉ
5.500.000 / tháng

Your Hub. Your Privacy

01
03

Stay Focused & Work Hard.

01
03

Start Connecting.

01
03

01.

Các tiện ích và quyền lợi

MỌI THỨ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ BẠN!

TIỆN ÍCH

Bàn

On-site cafe*

High-speed WiFi

Spa with sauna & shower*

Phone booths

Printing services

Conference rooms

Mail handling

Relaxing lounges

Daily cleaning

Pantry with snacks and drinks

Personal lockers

* Pay per service/product purchased

PERKS

Healthy office space

Business & lifestyle perks

Successful community

Wellness initiatives

Dedicated support team

ARE YOU READY TO ADD SOME
POSITIVE VIBES TO YOUR WORK?

ARE YOU READY TO ADD SOME
POSITIVE VIBES TO YOUR WORK?

If you want to get in touch urgently:

More options

EXPLORE OTHER MEMBERSHIP PLANS